ackis1
Pågående

Akademiska Sjukhuset

While you are waiting

Att skapa trygghet och delaktighet för den som väntar på utredning för cancersjukdom på Akademiska Sjukhuset.

Projekt: While you are waiting

Tidsperiod: 2017 - (Pågående)

Branch: Hälsa, välfärd och sjukvård

Ansvarigt kontor: Stockholm

Kontakta oss

Jonna_norden

Jonna Nordén

VD

jonna.norden@bouvet.se

+46 709 431 450