Lucka 1liten
>

Historien om Bouvet

1 dec 2017

Vårt namn, Bouvet, kommer från den ö som ligger längst från bebott land, 2.400 kilometer sydväst om Godahoppsudden, mitt ute i ishavet.

Ön Bouvet är 49 kvadratkilometer, karg, kall och otillgänglig. För den som ändå begett sig till dessa breddgrader erbjuder ön den enda hamn som går att uppbringa i det extremt väderutsatta området.

Bouvet är en obebodd vulkanö och täcks till 93% av glaciärer. På ön finns en väderstation och tidigare fanns även en liten byggnad på 36 kvadratmeter som nyligen försvann i och med ett jordskred. 

Bouvet_aerial_photo
Satellitbild över Bouvet

Ön upptäcktes av fansmannen Jean-Baptiste Bouvet de Lozier den 1 januari 1739, men på grund av bristfälliga koordinater dröjde det länge tills någon annan hittade ön. År 1908 fann de brittiska valfångarna James Lindsay och Thomas Hopper ön.

Det skulle dock dröja ända tills 1927 tills någon lyckades landstiga på Bouvet. Den norske kaptenen Harald Horntvedt anlände med sin besättning och blev de första som lyckades. I Kung Haakon VII:s namn utnämnde Horntvedt ön till norsk. 

630px-Bouvet_Map

Bouvets själ

Bouvetön speglar vårt företag Bouvets själ. Oavsett förhållandena runt omkring, sprider vi lugn och trygghet. Vi har det som krävs för att ro iland ett komplext projekt.

Idag litar ett hundratal företag, myndigheter och organisationer i Skandinavien på att en konsult från Bouvet erbjuder en trygg hemvist oavsett projektets svårighetsgrad och tidsåtgång. 

Vi har vad som krävs för att klara hårda affärsklimat, vilket berikar oss och hjälper oss att växa i sund takt.

Alla anställda får egna koordinater på Bovetön som visar på grunden vi vilar på. Vi behöver varandra för att vara trygga. Vi delar infrastruktur, kompetens och finansiell styrka.

Teman