Lucka 23
>

Lucka 23 - Vårt aktieprogram

23 dec 2017

Tillsammans jobbar vi för att fortsätta utveckla aktiekursen i rätt riktning.

Känslan av att vara delägare är motiverande för oss människor, därför får våra anställda köpa aktier i Bouvet till rabatterat pris en gång per år.

När du varit anställd i två år, får du lika många aktier som du köpte två år tidigare utan kostnad.

Och ja, den dag du vill sälja dina aktier gör du det till marknadspris.

Det fortsätter att gå bra för Bouvet, vi har en lönsam tillväxt på en bra marknad. Förväntat resultat per aktie för Q3 var 2017 1,22 kronor jämfört med 0,80 kronor i Q3 2016.

Här kan du fördjupa dig i resultatet för Q3

Teman