Lucka 9
>

Vi tror inte på rörliga löner

9 dec 2017

Hos oss har du som anställd fast lön.
Vi litar på att du och dina kollegor arbetar för att vi gemensamt ska lyckas, därför har vi valt bort prestationsbaserad lön och individuella bonusar.

Visst är arbetet viktigt. Men det är din fritid också.

Alla medarbetare har fast, marknadsmässig lön och summan är
inte kopplad till hur cool man är, eller vilket uppdrag man har,
utan hur det går för företaget. Vi vinstdelar. Och potten är lika
för alla.


Men eftersom det är sympatiskt att vara delägare och själv
kunna påverka resultatet får alla medarbetare chans att köpa in
sig i bolaget. I nuläget ägs drygt en tredjedel av Bouvets
aktier av oss som arbetar här.

Är du enbart ute efter att maxa din lön, är vi inte rätt
arbetsgivare. Delar du våra idéer om medarbetarskap,
utveckling och framtid? Då matchar vi dina personliga drivkrafter, med rätt uppdrag, så kan vi tillsammans maxa vinsten.

Teman